Oldal kiválasztása

Kívánatos politikusi tulajdonságok

2017. január 17.

Most pénteken lesz Donald Trump beiktatási ceremóniája, akit ha két dologgal kéne jellemeznünk: erős szókimondóságát és feltűnő frizuráját mondanánk. A karakteres imázsismertető jegyek elsőrendűek egy politikus esetében, de nálunk vajon milyen tulajdonságokat vár el a lakosság a legfőbb közjogi méltóságoktól?

Hazánkban az érettebb kor (40 évesnél idősebb), valamint az egyetemi diploma jobban megkövetelt a férfi politikusoktól, nők esetében viszont szigorúbban mérik az erkölcsöket és a külső megjelenést. A közvélemény szemében a szerénység és a tapintat egyik nem esetében sem előnyös politikusi tulajdonság. A harciasság és a vitatkozókészség viszont általánoson a legmagasabb követelmény férfi és női politikusoktól is.

A lakosság fiatalabb korcsoportjai részéről markánsabban jelentkezik az utóbbi elvárás. Ők azok, akiknél nem feltétlenül jelentkezik szempontként, hogy egy politikus élete erkölcsös legyen, viszont a nőket e tekintetben mégis szigorúbban ítélik meg. A női politikus jó megjelenését is alapvetően a 18-30 év közöttiek helyezik előtérbe. Ebből adódóan alapvető tényezőként léphet fel a célcsoport megfelelő minőségű szegmentációja.

Donald Trump választási kampányát követően előnyös politikusi attitűdként értékelhetjük harcias magatartását. Kutatások igazolják, hogy ez hazánkban is jó önábrázolási stratégiaként működhet. A vitatkozókészség mellett női politikusok kommunikációja során érdemes hangsúlyt fektetni az erkölcsös krédó kialakítására, és a megnyerő, ápolt küllem is kulcsponti. Férfi politikusoknál a harciasságon túl pedig jobban méltatja a lakosság az érettebb kort, valamint magát az egyetemi végzettséget.

Forrás: S. Molnár E. (2009) A közvélemény tükrében. Demográfiai és családszociológiai tanulmányok.